Kasık Fıtığı Çeşitleri

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Kasık fıtıkları anatomik olarak 3 alt gruba ayrılır: direk kasık fıtıkları, indirek kasık fıtıkları ve femoral fıtıklar. Bu üçü birbirine çok yakın 3 farklı noktadan çıkar ve muayene sırasında kolayca birbirine  karıştırılabilir. Çok yakın yerlerden çıktıkları için, çoklukla ultrasonografi incelemesinde bile bir birinden ayırd edilemeyebilir.

direk kasık fıtığı, indirek kasık fıtığı, femoral kasık fıtığı

Direk tip kasık fıtıkları ile indirek tip kasık fıtıkları kasık bağı hizasının üstünden çıkarlar. Femoral fıtıklar ise kasık bağının altından çıkarlar. 

Eğer fıtık ameliyatı kapalı yöntemle yapılırsa, her üçünün de tedavisi aynıdır:  Konulan yama 3 zayıf noktayı da örter.

Buna karşılık açık yapılan fıtık ameliyatlarında, yani klasik Lichtenstein yöntemi ile konan yamalar sadece direk ve indirek fıtıkların çıktığı yerleri kapatır. Eğer femoral fıtık varsa bunun dikişle veya başka bir yama ile örtülmesi gerekir.

Açık fıtık ameliyatı olan hastanın femoral alanı yama ile örtülmediği için ilerde femoral fıtık olma ihtimali ortadan kalkmamıştır. Buna karşılık kapalı fıtık ameliyatı her 3 fıtık deliğini de örttüğü için, kapalı fıtık ameliyatı sonrası femoral fıtık olma riski yoktur. Kapalı fıtık ameliyatının bu avantajı kadınlarda çok önemlidir, çünkü femoral fıtıkların çoğu kadınlarda görülür.

İndirek kasık fıtıkları, doğumsaldır, kasık kanalının sonradan ve kendiliğinden açılması sonucu ortaya çıkar. Daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür.

Direk fıtık, adale yırtıklarından dışarı çıkarlar, sporcularla ileri yaştaki kişilerde ortaya çıkar.

Femoral fıtık, femoral delikten çıkar, en az görülen kasık fıtıklarıdır ve daha çok kadınlarda görülür. Femoral fıtıklar diğerlerinden 1-2 cm daha aşağıdan kasık bağının hemen altından çıkar.

Kapalı yöntem ile yapılan fıtık ameliyatında yama her üç deliği de örter. Böylece mevcut kasık fıtığının nerden çıktığına bakılmaksızın ilerde fıtık olabilecek potansiyel bölgeler de kapanmış olur.

Açık yöntemde  (Lichtenstein yöntemi) direk ve indirek alan yama ile örtülür. Femoral alanı örtmek için ilave manevra ve cerrahi işlem yapmak gerekir. Kadınlarda femoral fıtıklar daha sık olduğu için kapalı yöntemle yani laparoskopik onarıldığında bir daha fıtık olma şansı ortadan kalkmış olur.

 

İndirek kasık fıtıkları

İndirek kasık fıtıkları, kasık kanalından geçerek çıkan fıtıklardır. Doğumsal bir zayıf noktadan çıktıkları için oluş nedenleri doğumsaldır. Ancak ortaya çıkmaları her zaman çocukluk döneminde olmayabilir, erişkinlerde de kanalın bir zorlanma sırasında aniden açılması sonucu ortaya çıkarlar.

Anne karnındayken, bebeğin testisleri kendi karnı içinde gelişir. Doğumdan önce testisler, “processus vaginalis” denilen kanal boyunca aşağı kayıp, torbalara yerleşir. Testilerin içinden geçip torbalara indiği bu kanal veya yol daha sonra kapanır. Kanalın kapanmaması sonucu yenidoğan veya bebeklik çağında, kanalın kapanması ancak sonradan yeniden açılması sonucu da çocukluk, erişkinlik döneminde ki indirek fıtıklar oluşur.

 

İndirek Kasık Fıtıkları

 

  1. Processus vaginalis tam kapanmış, geriye ince bir iz kalmış.
  2. Processus vaginalis tam açık kalmış: çocuk fıtıkları buradan çıkar.
  3. Processus vaginalis yarı açık kalmış: erişkin fıtıkları çoklukla buradan çıkar.
  4. Fıtık oluşmuş.
  5. Fıtık oluşmuş ve torbalara kadar inmiş: scrotal fıtıklar

İndirek fıtıklar kasık fıtıkları içinde en çok görülen fıtıklardır. Her yaşta görülebilir. Ve çoklukla da iki taraflı olurlar. Tanı konduğunda en kısa zamanda tedavisi yapılmalıdır. Bir tarafta indirek kasık fıtığı varsa, karşı taraf kanalında tam kapanmamış olma ihtimali vardır. O tarafın da muayenede kontrol edilmesi, şüphede kalınırsa US ile bakılması doğru olacaktır.

Kapalı ameliyat sırasında iki tarafı da görme şansı olduğu için, indirek kasık fıtıklarını laparoskopik olarak onarmak, karşı tarafı da kontrol etmek açısından daha akıllıca olacaktır.

 

Direk Kasık Fıtıkları

Direk kasık fıtıkları karın ön duvarını yırtıp çıkan fıtıklardır. Kasık kanalı bu hastalarda kapalıdır. Zayıf nokta doğumsal değil, sonradan oluşmuştur.

Edinsel olan zayıf nokta, bazen sporcu fıtklarında olduğu gibi şiddetli bir darbe veya sürekli zorlanma sonucu oluşur. Bazen de yaşlılık ile beraber adalelerin gevşemesi veya kısa zamanda aşırı kilo verme sonucu bu tür fıtıklar ortaya çıkabilir: yaşlılarda kasık fıtıkları. Direk kasık fıtıkları kronik karın içi basıncın artmasına neden olan devamlı zorlanmalar örneğin kronik öksürük, kabızlık, veya prostat sonucu da görülebilir.

direk

Direk fıtıklar adaleyi yırtıp direk olarak karın duvarının dışına cilaltına doğru çıkarlar.

Direk kasık fıtıkları sporcular dışında daha çok ileri yaşlarda görülür. Genellikle tek taraflı olur. Tedavisi mümkün olan en kısa zamanda planlanmalı, ameliyat ile yırtığın daha fazla büyümeden kapanması sağlanmalıdır. 

Fıtık direk olması halinde çok büyük boyutlara ulaşmayabilir, torbalara inip dev fıtıkları oluşturmaz. Buna karşılık erken dönemde ağrı yapar ve daha sonraki dönemlerde de kolayca boğulma riski taşır.

Gençlerde ve sporcularda görülen direk fıtıkları kapalı yöntele onarırken, yaşlılarda görülen direk fıtıklarda açık veya kapalı yöntemlerden birisi yapılabilir. Kapalı yöntemde mutlaka genel anestezi kullanılır. Dolayısıyla hastanın genel anestezi almasına tıbbi bir engel yoksa kapalı yöntem kullanılır.

 

Femoral Fıtıklar

Kasık bölgesinin en alt kısmından çıkan fıtıklardır. Karın duvarından bacaklara kan götüren ve geri getiren femoral damarların geçtiği deliklerden çıkan fıtıklardır.  Bu nedenle femoral fıtık denir.

femoral_copy

Femoral fıtıklar kasık ligamanının altından çıkar.

Tüm kasık fıtıkları arasında en az görülen fıtıklardır. Bu bölgenin anatomik yapıları nedeni ile kadınlarda daha çok görülür.  Femoral kanal, kasık kanalından daha dar olduğu için erken dönemde ağrı yapma ve boğulma riski taşırlar. Femoral fıtıklarda boğulmuş fıtık riski yüksek olduğu için, en kısa zamanda onarlması önerilir.

Femoral fıtıklar kasık bağının hemen altından çıkarlar. Kapalı ameliyatlar sırasında yerleştirilen yamalar bu bölgeyi  de örterler  ancak açık yapılan ameliyatlar ile konan yamalar normalde sadece direk ve indirek fıtık alanlarını örter. O nedenle kadınların kasık fıtığını ameliyatlarını kapalı yapmak nüksleri önlemek açısından daha güvenlidir.

 

 


Kasık Fıtığı