Kasık Fitıkları Neden Nüks Eder?

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Kasık Fitıkları Neden Nüks Eder?Tüm dünyada ve ülkemizde en çok yapılan ameliyatlar kasık fıtığı ameliyatlarıdır. ABD’de yılda yaklaşık 600.000 fıtık ameliyatı yapılmaktadır ve bunun büyük çoğunluğu kasık fıtığıdır. Her ülkede önemli bir sağlık harcaması kalemi ve işgücü kaybıdır. Üstelik kolayca nüks edebilen bir hastalık olmasıda dikkate alınmalıdır.

Geçmişte sentetik yamalar kullanılmadan evvel nüks ihtimali % 30-40 arasında değişiyordu. Son 20 sene içinde ameliyat tekniği ve yama teknolojisindeki gelişmeler nüks oranlarını genel amaçlı hastanelerde % 7-8 civarına indirmiştir. Sadece fıtık ile ilgilenen hekim ve kliniklerde bu oran çok daha düşüktür.

Ameliyat sonrası kasık fıtığı neden nüks eder ? Genel olarak nüks nedenlerini 3 grupta toplayabiliriz: yamaya ait teknik nedenler, hekime ait nedenler ve hastaya ait nedenler.

Ameliyattan hemen sonra erken dönemde görülen nüks nedenleri genel olarak teknik hatalardan kaynaklanır. Bunlar daha fazla bilgi ve deneyim ile kolayca önlenebilir. Geç dönemde ortaya çıkan nüksler daha kabul edilebilir komplikasyonlardır. Sadece cerraha bağlı değil hastaya ait nedenler ile de alakalıdır.

Nüks nedenleri arasında düşük kaliteli yamaları ilk başa koyabiliriz. Bu yamalar vücut ile hiç kimyasal reaksiyona girmeyecek ve vücutta bağışıklık sistemine harekete geçirmeyecek şekilde “saf ve sessiz” (innert) imal edilmelidir. Yüksek teknoloji gerektiren bu işlem uygunsuz koşullarda yapıldığında hasta bünyesi tarafından red edilebilen veya enfeksiyona daha açık yamalar olabiliyor.

Kullandığımız bütün yamalar zaman içinde bir miktar büzüşür ve küçülür. Bu oran yamanın cinsine ve kalitesine göre değişir ancak bazen % 50-60 oranında küçüldüğü olur. Eğer yama bu durum göz önüne alınmadan seçilmiş ve uygulanmışsa, kullanılan yama eskiden örtmekte olduğu yırtığı zaman içinde örtemez hale gelir ve nüksler görülür.

Yamaların vücutta oluşturduğu reaksiyona bağlı olarak yer değiştirdiğini biliyoruz. Eğer yeterince inert üretilememişse yamayı vücut uzaklaştırmak isteyecektir. Yerine bir şekilde tespit edildiği için buna direnen yamanın ancak yerinden kaydığı ve nükslerin ortaya çıktığı bilinmektedir.

Yamanın teknik özellikleri ile alakalı nüks nedenlerinden sonra ikinci sırada hekime bağlı nüks nedenlerini sayabiliriz. Hekim fıtık cerrahisi konusunda deneyimsiz olabilir. Fıtıkların laparoskopik onarımı konusunda deneyimsiz olup, hasta baskısı ile yapmak zorunda kalabilir. Doğru yama çeşidi seçimi, yamanın uygun teknik ile yerine konması, doğru tespiti hep hekimin sorumluluğunda olan durumlardır.

Kapalı fıtık ameliyatlarında çalışılan alan açık ameliyatlarda hekimin alışık olduğu anatomik bölgeden çok farklıdır. Dolayısıyla açık ameliyatlarda çok deneyimli olan bir cerrahın kapalı ameliyatları da başarılı olacağının bir garantisi yoktur.

Yurt dışında fıtık klinikleri ve ağırlıklı olarak karın duvarı fıtıkları ile ilgilenen cerrahlar vardır. Bu hekimlerin veya bu kliniklerin ameliyat sonuçları daha başarılı olmaktadır.

Kasık fıtıkları 3 çeşittir: direk, indirek ve femoral fıtıklar. Her fıtık birbirinden küçük farklarla ayrılır. Uygun yama seçimi, uygun büyüklük ve doğru tespit fıtık ameliyatının başarısı için çok önemlidir. Fıtık ameliyatını daha çok yapan hekimlerin daha başarılı olması kaçınılmazdır.

En son sebep gurubu ise hastaya bağlı sebeplerdir. Eskiden ameliyatın dikişle yapıldığı dönemlerde, hastaya bağlı nedenler daha çeşitli ve fazlaydı. Hastanın genel sağlık durumu, sistemik hastalıkları kullandığı ilaçlar hep yara iyileşmesini etkileyebiliyordu. Yama ile beraber bu riskler iyice azalmış veya ortadan kalkmıştır.

Günümüzde hastaya bağlı en önemli neden erken dönemde aşırı zorlamadır. Ameliyat sonrası erken dönemde 10 kg’ a kadar hasta ağırlık kaldırabilir. Bu kilonun ötesinde ilk haftalarda aşırı zorlanma yamanın yırtılmasına veya kaymasına neden olabilir. Bu konuda hastayı mutlaka uyarmak gerekir.

Kasık fıtıklarının nüks nedenleri yamaya ait teknik nedenler, hastaya ait nedenler ve hekime ait hatalar şeklinde sınıflansa da aslında hepsinin önlenebilir olduğunu unutmamak gerekir. Fıtık cerrahisi konusunda deneyimli bir hekim tüm bu sorunları aşıp hastanın sağlığına kavuşmasını sağlayabilir.


Fıtık Kitaplığı